Informatie voor Huisartsen

Vanaf januari biedt Huisarts+punt een optometrie spreekuur aan in samenwerking met Zeker Zicht (locatie: Zorgplein Osdorp).

De indicaties zijn conform een reguliere verwijzing naar de optometrist:

  • Geleidelijke visusdaling
  • Screening glaucoom bij familiaire belasting en bij verhoogde oogdruk gemeten bij de opticien < 30 mmHg*
  • Droge ogen/zandgevoel/vermoeide ogen
  • Complexe refractiestoornis of complexe -meting vanaf 8 jaar
  • Niet te beoordelen fundusfoto bij DRP
  • Screening op DRP 

Een geaccrediteerde optometrist voert uitgebreid onderzoek uit. Zij kan eventueel de oogarts benaderen als back up. Na het consult vindt een terugkoppeling naar de huisarts plaats via een Edifact retourbericht (binnen 3 dagen).

Met dit consult beogen we juiste zorg op de juiste plek te leveren, waardoor de druk op de poli oogheelkunde (en daarmee de wachttijd) afneemt. Voor de patiënt zijn er geen kosten aan dit consult verbonden, omdat de zorg binnen de huisartsenzorg plaats vindt.

 

U kunt uw patiënten via ZorgDomein aanmelden:

ZorgDomein > Medisch specialistische zorg > Oogheelkunde > Huisarts+punt > Zeker Zicht, Osdorp