Het Oogzorgproject: Amsterdams Oogzorg op de Juiste Plek

Vanaf januari 2024 slaan Zeker Zicht, Huisarts+Plus, S.A.G, OLVG, Zilveren Kruis en huisartsen uit de regio Amsterdam de handen ineen voor het project 'Amsterdams Oogzorg op de Juiste Plek'. Het hoofddoel van dit project is het aanbieden van hoogwaardige oogzorg binnen een redelijke termijn voor niet-acute/eenvoudige oogproblemen die normaal gesproken bij de huisarts worden behandeld.

Bij eenvoudige oogproblemen kan de huisarts patiënten direct doorverwijzen via Zorgdomein => Medisch specialistische zorg => Oogheelkunde => Huisartspluspunt => Verwijsafspraak adviesconsult (locatie Osdorp) naar Zeker Zicht, met een gegarandeerde afspraak binnen 5 dagen. Dit voorkomt lange wachttijden voor een afspraak met de oogarts (gemiddeld 12 weken).

De kosten voor deze oogonderzoeken, aangevraagd door de huisarts, worden gedekt door het basispakket van de patiënt. Er zijn geen extra kosten en geen eigen risico. Na het onderzoek ontvangt de huisarts een verslag met een advies over doorverwijzing naar de oogarts of een andere specialist."

Waarom dit innovatieve zorgprogramma?

In de afgelopen jaren is het aantal patiënten met oogaandoeningen dat een bezoek brengt aan de huisarts aanzienlijk toegenomen. Echter, de oogheelkundige onderzoeksmogelijkheden en vaardigheden van huisartsen variëren en zijn vaak beperkt. Op dit moment worden veel van deze patiënten doorverwezen naar de oogarts door de huisarts, wat resulteert in lange wachtlijsten in het ziekenhuis en aanzienlijke wachttijden voor de patiënt. Veel van deze gevallen kunnen echter prima behandeld worden door een ervaren optometrist van Zeker Zicht. Hierdoor wordt onnodig (kostbaar) ziekenhuisbezoek vermeden en wordt bijgedragen aan het behouden van betaalbare en toegankelijke zorg.

Dit initiatief streeft naar hoogwaardige zorg in de nabije omgeving voor patiënten met oogklachten, met een korte toegangstijd, zonder aanspraak te maken op het eigen risico van de patiënt. Voor huisartsen betekent dit een nieuwe mogelijkheid voor doorverwijzing in de eerste lijn, waarbij de huisarts zelf de regie over het zorgproces behoudt. Hierdoor krijgt de oogarts meer ruimte om zich te concentreren op gespecialiseerde oogzorg. Bovendien worden secundaire verwijzingen naar de tweede lijn veel doelgerichter, omdat de optometrist de patiënt al heeft beoordeeld, onderzocht en (voor)behandeld.